Asas-asas pada kad skor kemudahan penjagaan kesihatan

Asas-asas pada kad skor kemudahan penjagaan kesihatan

Pakar-pakar pengurusan prestasi bersetuju bahawa sistem kad skor adalah cara-cara ke penghujungnya. Kesudahan yang baik adalah biasanya dalam bentuk mencapai matlamat syarikat tertentu. Bermakna, bukan faktor untuk mencapai kejayaan, adalah cara untuk merealisasikan strategi yang membawa kepada matlamat mendapatkan. Ini dapat terbaik dijelaskan dengan mengenal pasti elemen-elemen yang terlibat dalam pelaksanaan sistem. Dan ia juga melibatkan pengenalpastian dan empat dimensi yang dilindungi oleh sistem tersebut. Kebanyakkan organisasi mengikut metrik yang sama. Dalam sektor penjagaan kesihatan, adalah kes khas. Itulah sebabnya mengapa mereka diminta untuk menerima pakai sistem kad skor kemudahan penjagaan kesihatan.

Kad Skor tidak berfungsi tanpa perlu metrik atau petunjuk prestasi utama. Ini adalah kawasan-kawasan yang ditetapkan organisasi penjagaan kesihatan di mana output akan dinilai, hasil akan dianalisis dan laporan yang diperolehi untuk membuat keputusan yang penting. Penyedia penjagaan kesihatan adalah berbeza daripada kebanyakan jenis perniagaan. Itulah petunjuk yang akan juga agak unik. Empat KPI atau dimensi yang digunakan dalam sistem kad skor adalah perspektif pelanggan, proses dalaman, akauntabiliti sosial dan kewangan.

Perspektif pelanggan merupakan satu dimensi yang melibatkan mengkaji persepsi rakyat dan pengalaman. Biasanya, ia melibatkan proses mendapatkan jangkaan pelanggan sebelum beliau diterima dan lokasi tentang kesan perkhidmatan yang ditawarkan oleh kemudahan. Ia juga memerlukan pengetahuan bagaimana pelanggan berfikir kewujudan peralatan perubatan, tindak balas yang cepat daripada kakitangan, dan kos keseluruhan rawatan.

Dari segi kewangan, petunjuk akan tertarik dari aspek-aspek tertentu, seperti kos pembangunan kemudahan baru dan ubat-ubatan, keuntungan dari operasi, dan akaun belum terima. Melalui kawasan ini, pengurus-pengurus penjagaan kesihatan akan dibantu dalam membuat penilaian berdasarkan prestasi kewangan dan kemajuan.

Dalam dimensi operasi, di sisi lain, mempunyai kaitan dengan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti harian penyedia penjagaan kesihatan. Selalunya, ini adalah: bilangan beratur, ketibaan Daftar pesakit, jumlah pembedahan kejadian, sama ada pesakit luar atau pesakit dalam, masa untuk ubat-ubatan baru dan kemudahan untuk membangun, dan purata tempoh pesakit yang kekal dalam klinik.

Sistem penjagaan kesihatan Kad Skor dimensi keempat ialah kebertanggungjawaban sosial. Oleh kerana penyedia penjagaan kesihatan adalah perkhidmatan yang berorientasikan, ia adalah penting bahawa tanggungjawab korporat organisasi mesti dirasai dan dibuat boleh dilihat dalam masyarakat. Contoh-contoh aktiviti-aktiviti sosial yang boleh diukur ialah Seminar Pendidikan Kesihatan, program penjagaan kesihatan awam, pembangunan pekerja, inisiatif-inisiatif kesedaran kesihatan, promosi pelupusan sisa yang betul dan penglibatan amal.

Ia bukanlah sepanjang masa, walaupun, bahawa pengurus-pengurus penjagaan kesihatan harus menumpukan pada semua empat dimensi, kerana ia akan menjadi satu pembaziran masa untuk menghabiskan lebih di kawasan yang menghasilkan keputusan yang tidak perlu. Bagi para pemimpin untuk mengukur bidang praktikal, faktor-faktor sistem kad skor mestilah secara jelas dikenalpasti. Sebenarnya terdapat enam dan ini: unit analisis, tujuan, khalayak, kaedah, data dan keputusan.

Dengan memeriksa faktor-faktor, Pengurus boleh memperuntukkan masa dan dana mereka dengan cekap. Dalam faktor penonton, sebagai contoh, sekiranya terdapat sebilangan besar pesakit dan pekerja untuk menilai, menumpukan sepenuh perhatian dan bantuan kewangan perlu diberikan. Ingatlah setiap saat, setiap sepicis, dan aktiviti setiap perkara. Jadi bagi kemudahan penjagaan kesihatan Kad-Skor untuk bekerja, salah satu perlu mengenal pasti penunjuk dan mempertimbangkan faktor-faktor.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *