Apa yang anda perlu tahu tentang latihan kesedaran Hazwoper

Apa yang anda perlu tahu tentang latihan kesedaran Hazwoper

Hazwoper Keselamatan latihan adalah diperlukan bagi semua pekerja orang-orang yang diambil bekerja di persekitaran yang mendedahkan mereka kepada bahan-bahan yang berbahaya. Selain itu, ia adalah penting apabila majikan mengharapkan pekerja untuk mengenal pasti dan menguruskan bahaya alam sekitar. Pelbagai peringkat latihan Hazwoper yang berbeza disediakan. Tahap ini bergantung kepada magnitud bahaya yang dihadapi oleh pekerja. Latihan kursus antara 24 hingga 40 jam. Jenis latihan yang betul adalah diperlukan berdasarkan pekerjaan anda memerlukan anda untuk melaksanakan tanggungjawab.

Seperti OSHA, latihan Hazwoper telah diletakkan ke dalam tempat untuk pekerja-pekerja yang terdedah atau mungkin terdedah kepada bahan-bahan sisa berbahaya, bahan-bahan atau situasi. Dengan latihan ini, pekerja akan dapat mengenal pasti pelbagai bahaya yang wujud di tempat kerja dan tahu bagaimana untuk bertindak balas kepada kejadian alam sekitar yang boleh berpotensi berbahaya.

Seperti yang disebutkan tadi, Terdapat pelbagai peringkat latihan Hazwoper. Terdapat 40 jam kursus dan kursus 24 jam. Kursus 40 jam sepatutnya boleh diambil oleh orang-orang pekerja yang bekerja di tapak-tapak di mana bahan-bahan berbahaya yang hadir secara rutin. Kursus-kursus ini terdiri daripada 40 jam kelas dan latihan praktikal serta 3 hari dalam bidang latihan. Begitu juga, 24 jam kursus-kursus yang sepatutnya boleh diambil oleh pekerja-pekerja yang tidak bekerja di tapak kerja-kerja yang berbahaya tetapi melawat laman web yang mengandungi bahan berbahaya dan bahan-bahan. Kursus-kursus ini terdiri daripada 24 jam bilik darjah dan latihan praktikal dan 1 hari latihan praktikal. Ia adalah wajib bagi setiap kakitangan untuk menjalani kursus-kursus sebelum memulakan kerja di tapak. Majikan yang membenarkan kakitangan yang terlatih di lokasi mereka mungkin terpaksa menghadapi hukuman. Selain kursus-kursus awal, majikan juga sepatutnya memberi 8 jam ulangkaji program-program latihan kepada kakitangan.

Perbezaan utama antara 24 jam kursus dan kursus 40 jam adalah bahawa kursus 24 jam seorang pekerja tidak boleh terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang dianggap sebagai toksik cukup untuk mewajarkan penggunaan Perlindungan pernafasan. Kursus ulangkaji jam 8 yang diperlukan untuk menjaga pekerja Hazwoper sijil yang sah. Jika sekali, pekerja yang gagal untuk menyertai program latihan tahunan 8 jam, mereka perlu mengulang program keseluruhan 24 jam atau 40 jam.

Terdapat banyak Kolej-kolej yang berbeza dan disahkan kemudahan yang menawarkan kursus-kursus latihan Hazwoper dan pensijilan. Selain itu, Terdapat banyak Universiti yang menawarkan latihan ini melalui Jabatan Keselamatan dan kesihatan awam mereka. Latihan Hazwoper 24 jam dan 40 jam sebaik-baiknya perlu diambil dalam bilik darjah tradisional. Ini adalah kerana kursus ini memerlukan pelbagai tangan aktiviti. Walau bagaimanapun, kursus latihan tahunan 8 jam boleh diambil dan diselesaikan secara talian. Terdapat banyak pembekal yang diluluskan oleh OSHA yang pinggan keluar dalam talian pengagihan kursus-kursus ini. Mengambil kursus-kursus latihan ini dalam talian menjimatkan banyak masa. Anda boleh melengkapkan mereka pada kadar anda sendiri dan bukannya duduk melalui hari yang keseluruhan latihan dan arahan.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *