APA nama gaya

APA nama gaya

APA nama gaya adalah gaya rujukan dan menulis dalam petikan teks di kertas-kertas penyelidikan yang ditubuhkan oleh Persatuan psikologi Amerika. Untuk APA gaya kertas memerlukan yang tiada sebuah rujukan yang ditulis di dalam senarai rujukan bagi setiap petikan dalam-teks penuh. Walaupun APA yang menulis gaya boleh digunakan dalam penulisan kertas kerja penyelidikan dalam semua bidang pengajian, ia digunakan terutamanya dalam menulis kertas penyelidikan dalam sains sosial.
Persatuan psikologi Amerika Syarikat menyediakan manual penerbitan APA yang. Manual ini memberi garis panduan dalam pelbagai aspek menulis kertas penyelidikan. Ini termasuk garis panduan bagaimana untuk memilih topik yang sesuai untuk penyelidikan, cara-cara bagaimana untuk menilai sumber-sumber maklumat untuk menggunakan dan mengambil nota yang berkesan dan relevan.
Manual penerbitan APA Selain itu memberikan cara untuk format penyelidikan kertas, bagaimana untuk membuat rujukan dan merangkumi aspek plagiat. Apabila membuat dalam petikan teks di kertas gaya APA, butiran pengarang, tarikh bahan diterbitkan akan ditulis sebaik sahaja selepas teks cited dan ditempatkan di kini. Kadang-kadang seseorang pelajar mungkin mahu menulis petikan yang secara langsung kerana ia muncul dalam sumber asal. Tarif, sebut harga diberikan dalam tanda petikan bersama-sama dengan butir-butir mengenai penulis yang nama keluarga sahaja dan tarikh bahan diterbitkan.
Beberapa petikan boleh panjang misalnya lebih daripada 40 patah perkataan. Petikan itu tidak diberi dalam tanda petikan tetapi lebih suka sebut harga adalah berengsot lima kawasan dari margin. Tarif, butiran penulis diberi diikuti oleh tahun, dan kemudian sebut harga yang bermula di baris baru dan halaman di mana sebut harga adalah petikan yang diberikan pada akhir dan dalam kurungan. Terdapat beberapa kes di mana rujukan adalah diketahui Syarikat/firma. Ini diberi dalam penuh semasa pertama nama singkatan yang digunakan untuk rujukan lain-lain. Mengikut APA yang penerbitan manual, jika dalam senarai rujukan terdapat dua atau lebih bahan rujukan yang ditulis oleh pengarang yang sama dan pada tahun yang sama, tahun diberi diikuti oleh huruf kecil Surat apabila membuat petikan teks.
Apabila menulis rujukan, mereka akan mula di halaman yang segar pada akhir kertas penyelidikan ini. Seksyen ini adalah bertajuk rujukan dengan Pusat perkataan yang sejajar dan ia tidak diformat sekali. Rujukan yang mempunyai bahagian-bahagian yang berbeza, iaitu: maklumat pengarang, tajuk rujukan dan butir-butir penerbitan termasuk penerbit dan tempat penerbitan. Apabila menulis untuk APA gaya kertas, bahagian-bahagian yang berbeza ini akan utan oleh tempoh. Dalam kertas gaya APA, rujukan disusun dalam satu susunan abjad. Untuk rujukan pengarang, APA gaya kertas hendaklah ditulis dengan nama akhir yang pertama diikuti dengan masa penerbitan, tajuk dan kemudian butir-butir penerbitan dalam perintah tempat dan penerbit.
APA gaya kertas memerlukan bahawa penulis menulis semua nama pengarang pengarang sehingga tujuh. Tidak seperti di lain-lain gaya penulisan kertas di mana perkataan dan digunakan, APA gaya kertas kegunaan & untuk menyambung nama penulis terakhir dan sebelum ini. Jika anda mempunyai sebarang masalah menulis kertas gaya APA yang anda akan mendapat bantuan daripada kami. Kita ikut semua peraturan standard dan menyampaikan kualiti APA gaya kertas.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *