Akses mudah ke dalam rekod-rekod awam kematian California dalam talian

Akses mudah ke dalam rekod-rekod awam kematian California dalam talian

Dengan pelaksanaan kebebasan maklumat Actwhich telah diterbitkan pada tahun 1966, rekod-rekod kematian kini boleh diakses oleh orang ramai. Di California, maklumat tentang kematian seseorang, biasanya diterbitkan dalam akhbar obituaries dan kematian notis. Rekod-rekod kematian California akan disimpan dan disenggarakan oleh Pejabat Jabatan Kesihatan.

Penggunaan sijil kematian yang paling biasa adalah Salasilah penyelidikan. Ia juga merupakan salah satu dokumen-dokumen penting yang diperlukan semasa memproses perkara-perkara undang-undang atau rasmi seperti insurans.

Sijil kematian California yang mengandungi maklumat mengenai orang yang meninggal dunia. Nama, umur dan alamat bersama-sama dengan tarikh dan tempat lahir orang yang akan ditunjukkan pada rekod. Butir-butir tentang kematian orang yang dimasukkan ke dalam sijil kematian. Maklumat ini termasuk tarikh dan tempat kematian dan sebab kematian individu. Maklumat tambahan mengenai rekod keluarga individu juga menunjukkan seperti nama isteri/suami dan anak-anak bersama-sama dengan nama ibu/bapa. Butir-butir tentang tempat dan tarikh pengebumian juga dinyatakan dalam sijil kematian.

Rekod-rekod kematian California disimpan pada Heath penting rekod Pejabat Jabatan. Meminta rekod-rekod tersebut hanya boleh dilakukan oleh ahli keluarga. Timeusually pemprosesan mengambil masa maksimum 20 minggu kerana kekurangan kakitangan di pejabat. Sebanyak $12.00 boleh dihantar sebagai pembayaran ke pejabat sebagai Wang Tunai atau menyemak pembayaran.

Selain pergi ke rekod-rekod penting Pejabat, salah satu boleh meminta rekod di daerah di mana individu tersebut meninggal dunia. Terdapat juga Syarikat-syarikat yang menjalankan carian anda. Biasanya, ini adalah pilihan ramai terutamanya bagi mereka yang tidak berada dalam daerah di mana individu tersebut meninggal dunia. Kebanyakan penyedia pihak ketiga menggunakan internet dalam menyediakan perkhidmatan mereka kepada rakyat negeri ini. Penggunaan Internet telah membuat pencarian rekod lebih mudah berbanding dengan kaedah tradisional.

Apabila menggunakan Internet untuk mencari rekod kematian di Negeri California, ada dua pilihan: percuma atau dengan bayaran. Rekod kematian percuma yang boleh memberi maklumat asas mengenai kematian seorang individu. Maklumat ini termasuklah hanya nama, tarikh dan tempat kematian orang. Keputusan carian percuma boleh membantu dengan kajian tentang sejarah keluarga. Apabila berurusan dengan hal-hal perundangan, pilihan terbaik akan pergi untuk Perkhidmatan dikenakan. Laman web berasaskan Fi menyediakan maklumat lengkap tentang kematian orang itu maka ia adalah lebih tepat dan lebih dipercayai.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *