Agensi pekerjaan jururawat – memberi fleksibiliti dalam memenuhi keperluan penjagaan kesihatan

Agensi pekerjaan jururawat – memberi fleksibiliti dalam memenuhi keperluan penjagaan kesihatan

Agensi pekerjaan jururawat membolehkan swasta dan organisasi kesihatan awam dan institusi mencapai fleksibiliti di tempat kerja mereka dan memenuhi turun-naik permintaan terhadap Perkhidmatan hospital dan perubatan, klinikal oleh menggunakan sementara kakitangan penjagaan kesihatan. Agensi pekerjaan jururawat biasanya disediakan oleh agensi-agensi pengambilan yang telah membangunkan hubungan yang rapat dengan pertubuhan-pertubuhan perubatan, yang mempercayai mereka untuk menyampaikan tahap yang tinggi secara konsisten kakitangan perubatan yang terkemuka. Ini memastikan bahawa organisasi penjagaan kesihatan mempunyai bekalan yang konsisten daripada kakitangan yang berkelayakan yang mampu untuk memberi impak segera kepada produktiviti dan tahap perkhidmatan yang diberikan oleh organisasi tersebut.

Agensi pekerjaan jururawat datang dalam pelbagai bentuk dan fungsi. Antara sepenuh masa, sambilan, sementara dan perlindungan jawatan, agensi pekerjaan jururawat membenarkan orang jururawat yang bekerja melalui agensi-agensi pengambilan pakar untuk memilih jenis kerja yang paling sesuai dengan gaya hidup dan keperluan keluarga mereka. Menurut laporan hari yang disediakan oleh perkhidmatan kesihatan Negara (NHS), jururawat agensi paling kerap digunakan untuk melindungi ketiadaan penyakit dan cuti bersalin. Laporan pergi lagi untuk mengisytiharkan bahawa tumpuan agensi pekerjaan jururawat adalah sebagai satu cara mencapai lebih fleksibiliti berangka dan bukannya meliputi kekosongan jawatan sepenuh masa. Walau bagaimanapun, tidak ada acara tanpa had di mana perlindungan tersebut menyediakan peranan jururawat agensi yang telah membawa kepada tawaran pekerjaan sepenuh masa.

Pergantungan pada agensi jururawat kakitangan untuk membantu dalam pengurusan institusi-institusi kesihatan awam dan swasta dijangka terus, dengan nombor-nombor yang lebih besar yang diperlukan pada masa akan datang untuk melindungi pekerja-pekerja yang menghampiri umur persaraan. Laporan NHS yang dihasilkan pada tahun 2010, jururawat fleksibel yang mana menunjukkan komitmen berterusan untuk kerja yang fleksibel sebagai alat pengurusan untuk orang-orang yang dipertanggungkan dengan tanggungjawab bagi menjalankan perkhidmatan perubatan awam dan swasta, serta orang-orang yang bertanggungjawab bagi memastikan semasa dan dasar-dasar Kesihatan masa depan yang dicapai.

Orang jururawat yang sedang memegang agensi pekerjaan jururawat menggambarkan tahap kepuasan kerja, yang tinggi dengan fleksibiliti dan pilihan ke atas sebagai kelebihan utama agensi kerja berbanding struktur pekerjaan tradisional. Motivasi tambahan untuk mendapatkan kerja-kerja agensi termasuk keupayaan untuk mengakses pelbagai peluang-peluang pengalaman kerja dan mendapatkan satu cara untuk menambahkan pendapatan. Jururawat orang-orang yang hampir atau memasuki persaraan, mengikut NHS, didapati bahawa kerja-kerja agensi disediakan cara mengekalkan kemahiran.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *