Abrahamsen V2. UP forsterker – Kret til Beste Kjp i Fidelidy

Abrahamsen V2. UP er en oppgradert og vesentlig bedre versjon, enn living room som ble kret til BESTE KJP I FIDELITY 2008.

I prisklassen under 10.000kr er denne forsterekeren et Best To Buy og et kupp til prisen!

V2. UP er det integrerte alternativet i Abrahamsens nye V-serie. Mediterranean Abrahamsens tidlse design, uovertruffen brukervennlighet og nok kraft, er living room veien g for alle som nsker ekte high-finish lydgjengivelse til Hi-Fi pris. Forsterkeren er utstyrt mediterranean 3 RCA linjeinnganger, og en fullbalansert XLR inngang til bruk mot Compact disc-spillere mediterranean tilsvarende utgang. Her br Compact disc spilleren ogs vre fullbalansert, som Abrahamsens egen V1., for f det beste resultatet. V2. yter hele 70 watt i hver kanal i 8 ohm, og dobbler effekten til 140 watt i 4 ohm. Full fjernkontroll som ogs er kompatibel mediterranean Abrahamsens vrige produkter. Valgfri HT(Home Entertainment) inngang.

Oppgradert versjon: – Nytt forbedret display (isbl bakgrunn mediterranean mrkebl skrift, vesentlig bedre lesbarhet) – Ny fjernkontroll mottager. (vesentlig bedre mottak) – Dobling audio-video elektrolytter i strmforsyning.(merkbar lydmessig forbedring) – Bytte audio-video emitter motstandskort for hyere klasse A drift og strre linjeritet. – Nytt “Upgrade” skilt p topplokket.

Spesifikasjoner: – 2 x 70 watt i 8 ohm – 2 x140 watt i 4 ohm – Frekvensgang:-70.000 Hz /-3 dB Signal/styforhold: >100 dB – THD: ,005 % – 3 Linjeinnganger (RCA) – 1 Balansert (XLR) inngang – Tape Utgang (RCA) – Ringkjerne-transformator – Fjernkontroll – LCD-display – Beskyttelseskretslp – Digital volume kontroll

– Bredde 430mm – Hyde 105mm – Dybde 321mm – Vekt 16 kg

British: Abrahamsen V2. UP is definitely an upgraded and far better version than the one which was chosen Best To Buy FIDELITY in 2008.

V2. UP may be the integrated option in Abrahamsen new V-series. Abrahamsen With timeless design, unequalled simplicity of use and enough energy is what you want for those individuals who would like true high-finish seem for your Hi-Fi cost. The amplifier is outfitted with 3 RCA inputs, along with a balanced XLR input to be used with Compact disc gamers concentrating on the same output. Here, the Compact disc player can also be fully balanced, because the Abrahamsen V1., for the greatest results. V2. provides under 70 w per funnel into 8 ohms and doubles the energy to 140 w into 4 ohms. Full handheld remote control that’s suitable for Abrahamsen other items. Optional HT (Home Entertainment) input.

Upgraded version: – New enhanced display (ice blue background with dark blue print, considerably better readability) – New handheld remote control receiver. (Considerably better reception) – Doubling of electrolytes within the energy supply. (Sonically noticeable improvement) – Altering the emitter resistor card for any greater class A operation and greater linearity. – New “Upgrade” sign on top lid.

Specifications: – 2 x 70 w into 8 ohms – 2 x140 w into 4 ohms – Frequency :-70 .000 Hz / -3 dB Signal to Noise Ratio:> 100 dB – THD: .005% – 3 Line inputs (RCA) – 1 Balanced (XLR) input – Tape Out (RCA) – Toroidal transformer – Handheld Remote Control – Liquid crystal display – Protection circuit – Digital volume control

– Width 430mm – Height 105mm – Depth 321mm – Weight 16 kg

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *