A mencipta dadah/alkohol-bebas persekitaran di tempat kerja

A mencipta dadah/alkohol-bebas persekitaran di tempat kerja

Penyalahgunaan dadah merupakan salah satu isu paling lazim antara ahli-ahli tenaga kerja. Majikan harus melihat bahawa mereka memantau sebagai budaya kerja mereka pengurusan sumber manusia; lain, ia mungkin mengakibatkan dahsyat akibat pekerja serta majikan. Ia adalah untuk sebab ini bahawa mengekalkan dadah/alkohol percuma persekitaran tempat kerja yang pragmatik akal.

Mengapa ianya begitu penting?
Majikan wajib di bawah undang-undang untuk memastikan tempat kerja yang bebas daripada pengaruh dadah/alkohol haram. Dadah percuma-suasana kerja yang boleh meningkatkan keuntungan organisasi luar biasa, kerana ia amat mempengaruhi aspek penting dalam persekitaran kerja seperti Keselamatan, produktiviti dan moral dan lebih rapat di kalangan kakitangan.

•Safety: penyalahgunaan dadah membawa kepada kompromi daripada norma keselamatan di tempat kerja. Sebagai pekerja mendapat ketagih kepada dadah/alkohol, orang mula menghadap ke norma-norma keselamatan di tempat kerja. Oleh yang demikian, Keselamatan ahli-ahli lain juga terlibat. Ini adalah kerana penagih yang tidak dapat menumpukan perhatian dan kehilangan kemahiran penghakiman. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko kemalangan dan kecederaan.

•Productivity: penyalahgunaan dadah menyebabkan Kesihatan sakit di kalangan pekerja. Terdapat lebih banyak daun nampaknya atas sebab-sebab unexplainable. Penagih yang seolah-olah zat kerana pengurangan selera makan dan kurang mampu untuk bekerja keras. Produktiviti pekerja individu itu menolak. Penurunan produktiviti tenaga kerja akhirnya mempengaruhi keuntungan sesebuah syarikat.

•Morale dan hubungan: walaupun minoriti pekerja terjejas oleh bahan-bahan, ia akan mempunyai pengaruh antara semua ahli-ahli lain, justeru, memberi kesan negatif kepada hubungan pekerja-majikan dan pekerja-pekerja. Moral tenaga kerja akan terjejas apabila ahli rakan-rakan yang mengalami penyakit, menjadi liabiliti kepada Syarikat atau mendapat dipecat. Persekitaran kerja, bebas daripada pengaruh dadah, akan membuat semua orang sikap dan semangat positif. Ia akan mewujudkan hubungan yang baik antara komuniti pekerja dan majikan.

Kelebihan kerja dadah/alkohol-percuma:
Bagi mana-mana organisasi, sihat tenaga kerja yang bebas daripada sebarang penyalahgunaan dadah haram akan ditolak liabiliti dan kesan-kesan negatif. Persekitaran tersebut adalah memberi manfaat kepada Syarikat dengan pelbagai cara:

•Saves wang oleh membolehkan langkah-langkah pencegahan: majikan boleh simpan dengan ketara dengan menguatkuasakan yang sesuai bekerja Kod yang perlu mempunyai peruntukan-peruntukan berkaitan menggunakan bahan-bahan yang haram. Ia akan melindungi majikan terhadap kehilangan jam manusia kerana penyakit berpunca daripada pengaruh dadah. Begitu juga, ia mengurangkan ketidakhadiran pekerja disebabkan oleh keadaan kurang sihat.

•Less kebarangkalian kemalangan: persekitaran yang bebas dadah akan ditolak jumlah kemalangan. Industri yang berurusan dengan keselamatan kritikal pekerjaan yang melibatkan pengendalian jentera berat, bahan kimia toksik, dan lain-lain aktiviti merbahaya/berbahaya adalah lebih terdedah kepada kemalangan akibat penyalahgunaan dadah pekerja. Memastikan tenaga kerja yang bukan mangsa kepada pengaruh dadah/alkohol adalah penting bagi industri tersebut.

Produktiviti pekerja •More: produktif buruh merupakan aset penting bagi majikan. Pekerja yang sihat adalah tepat pada masanya untuk bekerja. Mereka mematuhi norma-norma organisasi. Mereka prihatin dan mempunyai kemahiran pertimbangan yang baik yang akan membantu dia melakukan kerja yang berkualiti.

• Lebih kerja-budaya: persekitaran kerja bebas dadah yang memastikan budaya kerja yang lebih baik, kerana terdapat kemungkinan tinggi mempunyai pekerja yang mempunyai amalan yang betul. Mempunyai pekerja yang sihat dan bebas daripada masalah di tempat kerja mempunyai pengaruh positif terhadap persekitaran kerja.

Peranan majikan:
Majikan peranan yang penting dalam konteks mewujudkan persekitaran kerja yang bebas dadah/alkohol. Beliau harus mempertimbangkan langkah-langkah berikut:

•Precautions seperti pemeriksaan pra-pekerjaan: adalah lebih baik untuk menghentikan ubat-ubatan yang menyalahgunakan calon-calon sebelum mereka memasuki pertubuhan. Langkah berjaga-jaga seperti pemeriksaan pra-pekerjaan dijalankan manakala pengambilan calon, akan pergi lama cara memastikan tempat kerja bebas daripada pengaruh dadah haram.

Pemeriksaan •Random/biasa: anda perlu menjalankan tetap dadah yang menguji program di tempat kerja. Walau bagaimanapun, isu dalam kes ini adalah pekerja tahu tarikh ujian dan oleh itu, boleh, menggunakan beberapa kaedah detoksifikasi untuk lulus ujian. Ujian dadah secara rawak adalah salah satu kaedah yang terbaik untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja yang menyalahgunakan dadah. Ujian dadah secara rawak secara amnya akan dijalankan ke atas pekerja secara rawak picked tanpa intimation terlebih dahulu apa-apa.

•Enforcement undang-undang tentang penderaan di tempat kerja: setiap negeri mempunyai undang-undang penderaan di tempat kerja. Majikan harus mematuhi mereka dan merangka untuk pekerja kod tingkah laku bagi tujuan. Pekerja di semua peringkat perlu juga biasa dengan peruntukan kod pengendalian dan pastikan bahawa mereka dilaksanakan dengan berkesan.

•Educate kakitangan tentang penderaan: sebagai majikan yang bertanggungjawab, anda perlu mendidik pekerja anda mengenai berbahaya akibat penyalahgunaan dadah. Menggalakkan mereka untuk mengelakkan dadah/alkohol di tempat kerja. Menyebarkan maklumat antara pekerja dalam bentuk IOMs, tangan-out, pada pertemuan yang tidak formal, dan lain-lain. Jika boleh, mengadakan khutbah mengenai isu itu oleh personaliti terkemuka dari masyarakat untuk meningkatkan moral pekerja.

•Let alkohol/Dadah-percuma tempat kerja polisi Syarikat yang dikenali untuk pekerja: dasar bagi memastikan tempat kerja alkohol/Dadah-percuma perlu dikenali kepada semua pekerja. Mereka harus juga sedar akibat berlaku terhadap dasar dari segi penamatan pekerjaan atau perlucuthakan manfaat atau mana-mana mengikut peraturan Syarikat. Memberitahu bahawa tujuan Polisi ini adalah untuk memastikan Keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan pekerja.

Mewujudkan tempat kerja yang bebas daripada pengaruh dadah/alkohol akan membantu meningkatkan keselamatan pekerja, produktiviti dan membolehkan budaya kerja yang baik. Dalam jangka panjang, ia akan membawa kepada peningkatan keuntungan perniagaan anda.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *