8 Langkah untuk mula A kumpulan rumah untuk gadis-gadis remaja yang berisiko

8 Langkah untuk mula A kumpulan rumah untuk gadis-gadis remaja yang berisiko

Persekitaran yang boleh mendapat manfaat banyak dari kehadiran sekumpulan rumah menyediakan banyak diperlukan khidmat kepada penduduk. Gadis-gadis remaja yang bermasalah biasanya boleh pergi ke rumah Kumpulan, di mana rumah-rumah bekerja 24 jam sehari untuk menyediakan rawatan, Perkhidmatan dan rawatan yang bertujuan untuk menterbalikkan tingkah-laku negatif. Perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan di rumah kanak-kanak perempuan sering termasuk perkhidmatan psikologi atau terapeutik (contohnya, kaunseling keluarga) serta perkhidmatan pekerjaan dan latihan asas. Perkhidmatan ini disediakan oleh credentialed kaunselor dan pakar-pakar lain. Jika anda berminat untuk memulakan sebuah kumpulan rumah untuk gadis-gadis remaja, berikut adalah langkah-langkah yang boleh anda ikut:
Permintaan bantuan perkhidmatan Jabatan daripada kesihatan & manusia
Peraturan-peraturan yang ketat dikenakan kepada kumpulan rumah begitu memahami dan mematuhi syarat-syarat yang dikenakan. Hubungi agensi kerajaan di kawasan anda yang bertanggungjawab untuk perkhidmatan sosial atau Jabatan Perkhidmatan kesihatan manusia. Beberapa soalan penting untuk pertimbangan anda mungkin termasuk kanak-kanak berapa banyak anda boleh memuatkan, kakitangan berapa banyak diperlukan dan Apakah latihan yang perlu, dan bagaimana anda harus melengkapkan Kemudahan anda.
Pembentukan pelan perniagaan adalah amat penting
Anda akan perlu untuk mencipta satu pelan perniagaan yang menerangkan operasi, strategi dan pembiayaan yang anda merancang untuk melaksanakan. Manakala bermula Kumpulan rumah termasuk yang berkesan pernyataan visi dan misi yang menangkap sumatif sebab di sebalik rancangan anda. Rancangan perniagaan ini akan menjadi Surat permohonan anda mendapat pengiktirafan perlu dan pembiayaan untuk projek anda. Anda menjadi didayakan untuk memilih anda laluan yang membawa kepada kumpulan rumah.
Mencipta kurikulum pemulihan
Anda akan perlu untuk melaksanakan sistem pemulihan dengan program-program yang relevan, polisi dan peraturan-peraturan di dalam kemudahan yang anda menyediakan. Urusan tindakan perlu sesuai dengan idea keseluruhan Apakah misi anda am. Anda juga perlu menyediakan prosedur untuk meluruskan dan Kereta Api orang anda akan mengambil sebagai kakitangan. Anda boleh berhubung dengan pakar-pakar yang berlesen dalam bidang pemulihan, terapi, pendidikan, kaunseling dan pemakanan untuk membantu anda dengan pembangunan kurikulum.
Mempunyai kemudahan secara rasminya sebagai a tidak untuk keuntungan organisasi
Jika anda mendaftar sebagai non-profit, anda akan menikmati pelbagai kredit cukai dan peluang-peluang yang dermawan. Langkah ini akan membantu anda mendapatkan permit diperlukan dan pensijilan. Juga, anda mungkin memerlukan nasihat undang-undang.
Memilih dan menyediakan kemudahan yang sesuai dengan bahan-bahan yang diperlukan
Pastikan anda memilih kemudahan yang boleh mengendalikan jumlah kanak-kanak yang anda bercadang untuk berkhidmat. Perkhidmatan kontraktor berlesen mungkin diperlukan untuk membina struktur. Pastikan anda melengkapkan Kemudahan anda dengan peralatan yang holistik dan kelengkapan pengajaran. Kemudahan tersebut juga perlu mempunyai kemudahan-kemudahan yang bersih dan selesa dan perabot.
Mendapatkan lesen-lesen yang diperlukan dan insurans
Selain daripada memperolehi lesen, menginsuranskan harta itu untuk Bomba dan liabiliti juga akan perlu untuk kumpulan rumah untuk beroperasi secara sah.
Menggunakan kepakaran kakitangan
Sistem pengambilan dan orientasi yang anda sebelum ini dibangunkan harus digunakan sebagai kriteria yang anda gunakan untuk menentukan yang pekerja-pekerja yang anda perlu mengupah. Pastikan anda memilih individu-individu yang penyayang yang mempunyai kelayakan dan kemahiran yang diperlukan, dan menjalankan pemeriksaan latar belakang pada pemohon.
Publisiti perkhidmatan yang anda tawarkan
Sebaik sahaja anda menetapkan kemudahan anda, anda mungkin mahu untuk memastikan masyarakat mengetahui mengenainya melalui pengiklanan. Membuat brosur dengan maklumat yang perlu dan berkongsi dengan pusat-pusat komuniti tempatan, sekolah-sekolah dan Gereja-gereja.
Dengan memulakan sebuah kumpulan rumah, anda boleh memperbaiki masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan yang sihat daripada orang lain.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *