3 Sebab-sebab untuk mendapatkan pensijilan Leader yang

3 Sebab-sebab untuk mendapatkan pensijilan Leader yang

Pada tahun 1996, Kongres Amerika Syarikat diaktakan mudah-alih insurans kesihatan dan akauntabiliti Akta (Leader). Akta ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan privasi maklumat penjagaan kesihatan pesakit. Dengan kelulusan Akta dan seterusnya keperluan untuk penyedia penjagaan kesihatan untuk menjadi Leader yang patuh pada tahun 2003, organisasi penjagaan kesihatan di seluruh Amerika Syarikat kini memerlukan kebanyakan pekerja-pekerja mereka mempunyai pensijilan Leader. Bukan sahaja tidak pensijilan Leader yang menjadikan ia lebih mudah untuk profesional penjagaan kesihatan untuk mendapatkan pekerjaan, ia turut membantu memastikan bahawa mereka menjadi lebih berharga dan berjaya dalam organisasi penjagaan kesihatan mereka adalah sebahagian daripada.

1. Di Amerika Syarikat, Leader certified profesional penjagaan kesihatan biasanya keutamaan ke atas orang-orang yang tidak apabila ia datang kepada pekerjaan. Dalam sektor korporat dan peribadi yang amat kompetitif, pensijilan yang bermaksud bahawa anda mempunyai kelebihan persaingan, membuat mendapatkan kaki anda di pintu yang jauh lebih mudah. Sesetengah jawatan paling penting yang ditawarkan oleh penyedia penjagaan kesihatan juga memerlukan pemohon yang mahir dalam selok-belok Leader. Jika anda sedang memikirkan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai, sebagai contoh, pentadbir penjagaan kesihatan atau bekerja dengan bil dan sokongan sistem maklumat, maka pensijilan Leader yang akan sangat penting.

2. Mana-mana penyedia penjagaan kesihatan yang tidak mahu mendapat dalam kesusahan dengan undang-undang (dan benar-benar, siapa yang berlaku?) akan berasa lebih yakin dengan seorang kakitangan yang sentiasa memastikan bahawa mereka adalah up to date dengan Leader dan peraturan. Mempunyai Sijil Leader akan membantu memudahkan kakitangan untuk memindahkan tangga dalam organisasi penjagaan kesihatan. Bukan sahaja ia tidak meletakkan mereka yang dijalankan di organisasi atau Syarikat di mudah, ia juga bermakna bahawa semua pesakit-pesakit yang anda membantu boleh kekal yakin bahawa apa jua maklumat pesakit yang memberi mereka akan dilayan dengan penuh Keselamatan dan privasi.

3. Walaupun pensijilan Leader yang tidak pernah tamat, ia adalah penting bahawa orang-orang yang sudah mempunyai satu stay up to date dengan apa-apa perubahan atau tambahan baru yang dibuat untuk undang-undang Persekutuan. Berbuat begitu akan memastikan bahawa anda akan sentiasa lengkap untuk menjalankan tugas anda dengan integriti dan kecekapan. Dengan cara ini, anda dan majikan anda sentiasa dilindungi. Latihan Leader akan membawa anda melalui situasi kehidupan sebenar dan perbualan yang boleh membawa kepada isu-isu, supaya jika mereka pernah lakukan datang sehingga anda sudah tahu bagaimana untuk berjaya melayari melalui mereka dipersekitaran Leader undang-undang dan peraturan-peraturan.

Rupanya, Leader pensijilan adalah sangat penting bukan sahaja untuk anda sebagai pembekal penjagaan kesihatan dan organisasi atau Syarikat yang anda bekerja untuk itu, ianya juga penting untuk orang-orang yang anda menjaga dalam talian anda kerja. Sama ada anda sudah bekerja sebagai seorang doktor, jururawat, pentadbir atau ejen bil atau anda masih lagi dalam proses menjadi satu, mendapat pensijilan Leader yang akan pasti membantu anda.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *