3 Peraturan keemasan motivasi pekerja

3 Peraturan keemasan motivasi pekerja

Motivasi pekerja adalah alat yang sangat penting untuk menolak kemajuan Syarikat oleh memupuk semangat pada pekerja. Persaingan perniagaan yang semakin meningkat ini, Semua syarikat yang ingin memandu pekerja-pekerja mereka dengan tahap tinggi tenaga dan komitmen yang mendalam diperlukan untuk kejayaan.

Terdapat banyak kaedah dan teori-teori yang diberikan atau tersirat untuk memotivasi pekerja. Setiap individu dalam Syarikat adalah berbeza dan oleh itu teori yang berbeza akan dikenakan kepada pekerja yang berbeza. Tetapi satu strategi dalam suasana kerja yang positif adalah asas untuk semua seperti orang yang berazam untuk bekerja dalam organisasi yang menawarkan suasana kerja yang positif, selamat dan terjamin. Selain daripada itu terdapat campuran yang tidak berkesudahan manfaat pekerja dan add-in seperti penjagaan kesihatan, margin keuntungan, pemilikan saham, insurans hayat, penggunaan Kemudahan Syarikat, dan banyak lagi untuk memastikan mereka semangat.

Beberapa strategi yang lazim yang berusaha untuk meningkatkan prestasi pekerja dalam persekitaran perniagaan global adalah Pemerkasaan, inovasi, pembelajaran, insentif kewangan dan kualiti hidup yang cemerlang. Pemerkasaan memberi lebih banyak tanggungjawab dan kuasa membuat keputusan yang akan membantu mereka untuk meningkatkan pencapaian tugas. Mereka perlu diberi kebebasan untuk menyatakan kreativiti dan idea kepada pihak pengurusan supaya mereka merasakan perasaan kekitaan. Mereka juga harus diberi latihan berkala supaya mereka dapat mempunyai kefahaman dan pengetahuan tentang perniagaan yang lebih baik. Pemerolehan pengetahuan dan cara-cara baru untuk menjalankan tugas boleh diletakkan bagi prestasi kerja yang lebih baik. Insentif kewangan dalam bentuk ganjaran wang tunai dan diskaun tunai pelbagai produk juga menolak prestasi pekerja.

Terdapat teori-teori dan strategi motivasi yang lebih baik. Apa sahaja teori akan, jika peraturan keemasan 3 motivasi pekerja akan disimpan ke dalam fikiran, apa-apa boleh menghentikan pertumbuhan pekerja serta organisasi. Kaedah-kaedah tiga emas untuk memotivasi pekerja adalah seperti berikut:

1. Seseorang pekerja perlu merasa perasaan kekitaan. Dia harus berasa bertanggungjawab untuk mencapai apa-apa tugas yang dinyatakan.
2. Kerja-kerja hendaklah dilakukan dengan cara bahawa apabila ia dicapai dia harus sedar bahawa sumbangan beliau yang bermakna.
3. Sebagai balasan pekerja perlu mendapat pengiktirafan dan sebulat seperti ini mendorong semangat dalam mana-mana pekerja, mendorong pertumbuhan Syarikat ke tahap yang baru.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *